Gå till innehållet

Äldreplan 2018-2022 - Remiss

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ny äldreplan för Östhammars kommun! Äldreplanen ska gälla 2018-2022.

Kommunstyrelsen har gett Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag till en ny äldreplan som ska gälla från och med år 2018. Den nya äldreplanen beräknas antas av Kommunfullmäktige i november 2017.

Syftet med äldreplanen är att skapa långsiktig handlingsberedskap för att möta utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Planen omfattar hela kommunens verksamhet. Under arbetet med förslag till äldreplan har omvärldsbevakning, sammanställning av olika underlag och möten för att samla in synpunkter genomförts.

Se mer information i följebrevet nedan.

Remissvar ska skickas till socialnamnden@osthammar.se senast den 31 juli 2017.

Frågor besvaras av

Anders Törnqvist, PwC, anders.tornqvist@pwc.com
Rebecka Modin, socialförvaltningen, rebecka.modin@osthammar.se

Organisation
Sektor omsorg
Publicerad
20 april 2017
Senast uppdaterad
20 april 2017
Typ
Planer