Gå till innehållet

Översiktsplan 2003 (ej gällande)

Översiktsplan 2003 har ersatts av Översiktsplan 2016, den är alltså inte längre gällande. Nedan kan man ta del av den äldre översiktsplanen.

Del 1 Kommunövergripande mål och förutsättningar

Del 2 Tätorterna

Del 3 Regler och vägledningar

Publicerad
2 juni 2016
Senast uppdaterad
2 juni 2016
Typ
Planer