Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Protokoll Individ- och familjenämnden 11 oktober 2023

Här finner du sammanträdesprotokollet.

Organisation
Individ- och familjenämnden
Publicerad
13 oktober 2023
Senast uppdaterad
13 oktober 2023
Typ
Individ- och familjenämnden