Gå till innehållet

Översiktlig granskning - Delår 2022

Vi har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Organisation
Revision
Publicerad
31 augusti 2022
Senast uppdaterad
18 augusti 2023
Typ
Revisionsrapporter 2022