Gå till innehållet

Granskning av lokalförsörjning och fastighetsunderhåll

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens lokalförsörjning och fastighetsunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att bedöma kommunens system för att tillgodose och identifiera behovet av verksamhetslokaler samt om kommunens underhåll av fastigheter är tillräckligt eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt perspektiv.

Organisation
Revision
Publicerad
12 november 2018
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2018