Gå till innehållet

Vattenavstängning i delar av centrala Östhammar, måndag kl. 9-11. Mer information och vilka gator som berörs finns på Gästrike Vatten´s webbplats

Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive betalningsbevakning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat kommunens rutiner avseende leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive betalningsbevakning.

Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för att bedöma om den interna kontrollen avseende hantering av leverantörsfakturor samt hantering av kundfakturering inklusive betalningsbevakning är tillräcklig.

Organisation
Revision
Publicerad
13 juni 2019
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2019