Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive betalningsbevakning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat kommunens rutiner avseende leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive betalningsbevakning.

Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för att bedöma om den interna kontrollen avseende hantering av leverantörsfakturor samt hantering av kundfakturering inklusive betalningsbevakning är tillräcklig.

Organisation
Revision
Publicerad
13 juni 2019
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2019