Gå till innehållet

Revisionsberättelse för 2018

De av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har även omfattat den gemensamma räddningsnämnden där Uppsala är värdkommun, den gemensamma överförmyndarnämnden där också Uppsala är värdkommun samt den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning där Region Uppsala är värdorganisation

Organisation
Revision
Publicerad
15 april 2019
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2019