Gå till innehållet

Granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att granska funktionsnedsatta personers inflytande och självbestämmande över de insatser de fått beviljade enligt LSS.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om möjligheterna till självbestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning svarar mot de krav som ställs i LSS. Granskningen ingår i revisionsplan för 2020.

Organisation
Revision
Publicerad
7 maj 2020
Senast uppdaterad
21 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2020