Gå till innehållet

Granskning av löneprocessen

KPMG har av Östhammars kommun fått i uppdrag att granska kommunens löneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att löner utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda i kommunen.

Organisation
Revision
Publicerad
6 april 2020
Senast uppdaterad
21 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2020