Gå till innehållet

Medborgarundersökning 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 45 procent att svara på undersökningen. Här hittar du även de enkätfrågor som skickades ut 2019.

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
25 februari 2020
Senast uppdaterad
25 februari 2020
Typ
Rapporter