Gå till innehållet

Medborgarundersökning 2020

Denna rapport redovisar resultatet för Östhammars kommun från en enkätundersökning där medborgare har fått tycka till om kommunen och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes av Statistiska Centralbyrån, SCB, mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. I år fanns även ett antal extra frågor för att fånga upp invånarnas upplevelse av den pågående corona-pandemin.

I medborgarundersökningen får invånarna tycka till om kommunen och dess verksamheter inom tre områden:

  • kommunen som en plats att bo och leva i (så kallade Nöjd-Region-Index)
  • kommunens verksamhet (så kallad Nöjd-Medborgar-Index)
  • inflytandet de har på kommunens verksamheter och beslut (så kallad Nöjd-Inflytande-Index).
Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
18 januari 2021
Senast uppdaterad
18 januari 2021
Typ
Rapporter