Gå till innehållet

Instruktion för kommundirektör i Östhammars kommun

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. Syftet med instruktionen är att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan kommundirektören och kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordförande, och mellan kommundirektören och sektorchefer.
Bilaga 1, KS § 15/2021

Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen och svarar inför denna. Det är dock kommunstyrelsens ordförande som har i uppdrag att gå igenom arbets- och rollfördelning med direktören.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
15 februari 2021
Senast uppdaterad
15 februari 2021
Typ
Reglementen och arbetsordningar