Gå till innehållet

Reglemente för Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer samt barn, ungdom och vuxna med funktionsnedsättning och är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapp-organisationerna, pensionärsföreningar och kommunens styrelse och nämnder

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska vara remissorgan i frågor som väsentligen rör pensionärer och funktionsnedsatta och är ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
19 april 2023
Senast uppdaterad
19 april 2023
Typ
Reglementen och arbetsordningar