Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Reglemente för utvecklingsgrupper

Ersätter tidigare version Kommunstyrelsen, § 265/2015

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
15 december 2016
Senast uppdaterad
21 september 2021
Typ
Reglementen och arbetsordningar