Gå till innehållet

Riktlinjer för serveringstillstånd

Enligt alkohollagen 8 kap 9 § (2010:1622) har kommunen en skyldighet att ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller vid en ansökan om serveringstillstånd.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att minska alkoholens skadeverkningar, exempelvis förebygga alkoholrelaterade våldshandlingar och senarelägga alkoholdebuten.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
1 september 2015
Senast uppdaterad
8 december 2023
Typ
Riktlinjer