Gå till innehållet

Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden

I delegationsordningen redogörs för vilka beslut bygg- och miljönämnden har delegerat och till vilken delegat.

Syftet med delegationsordningen är att det ska vara tydligt vilken delegat som får fatta beslut i nämndens ställe.

Organisation
Bygg- och miljönämnd
Publicerad
7 februari 2024
Senast uppdaterad
7 februari 2024
Typ
Styrdokument