Gå till innehållet

Destinationsstrategi - Roslagen 2030

Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker har tagit fram en gemensam destinationsstrategi för Roslagen.

Strategin spelar en viktig roll för att besöksnäring, kommuner, civilsamhälle och destinationsbolag ska kunna samarbeta för en hållbar utveckling av Roslagen som attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination.

Strategin inleds med en framtidsvision för Roslagen som visar ett önskvärt tillstånd år 2030. Vägen dit presenteras genom fyra målområden och fyra ledmotiv.

Organisation
Fritid- och hälsa
Publicerad
15 november 2021
Senast uppdaterad
15 november 2021
Typ
Styrdokument