Gå till innehållet

Regler för investeringar och investeringsprocess

Kommunen står inför stora investeringar framöver och syftet med dessa regler är att skapa bättre underlag till politiken att fatta beslut på. Dessutom skapa en tydligare process för varje investeringsprojekt från förkalkyl till slutredovisning av färdigställda projekt.

Östhammars kommun saknar i dag tillräckligt tydliga och uppdaterade styrdokument när det gäller investeringsprocessen. Syftet med dessa regler är att skapa tydlighet och struktur i arbetet, med bättre kvalitet i planering, budgetering, genomförande och uppföljning. Detta är förutsättningar för att investeringar genomförs, följer tidplan och budget samt är ändamålsenliga för kommuninnevånarna.

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
16 april 2021
Senast uppdaterad
16 april 2021
Typ
Styrdokument