Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

Februari 2021

Mars 2021

 • Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 8 mars 2021

  Rådsmöten sker 4 gånger per år. Rådet har även en ½ utbildningsdag per år.
  Dagordning och mötesanteckningar publiceras inte här på webben.
  Du är välkommen att kontakta lednings- och verksamhetsstöd eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna. E-posta kommunstyrelsen@osthammar.se

 • Socialnämnden 10 mars 2021

  Här publiceras kallelse och handlingar till socialnämndens sammanträde en vecka före mötet. När protokollet är justerat efter sammanträdet publiceras protokollet och eventuella bilagor.

April 2021

 • Socialnämnden 7 april 2021

  Här publiceras kallelse och handlingar till socialnämndens sammanträde en vecka före mötet. När protokollet är justerat efter sammanträdet publiceras protokollet och eventuella bilagor.

 • Lokala Säkerhetsnämnden 15 april 2021

  Kallelse, ärendelista kommer att publiceras här ca 1 vecka innan sammanträdet.
  Allmänhetens frågestund sker kl. 18:00

Maj 2021

Juni 2021

 • Socialnämnden 2 juni 2021

  Här publiceras kallelse och handlingar till socialnämndens sammanträde en vecka före mötet. När protokollet är justerat efter sammanträdet publiceras protokollet och eventuella bilagor.

 • Lokala Säkerhetsnämnden 10 juni 2021

  Kallelse, ärendelista kommer att publiceras här ca 1 vecka innan mötet.

 • Socialnämnden 23 juni 2021

  Här publiceras kallelse och handlingar till socialnämndens sammanträde en vecka före mötet. När protokollet är justerat efter sammanträdet publiceras protokollet och eventuella bilagor.