Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Slutförvarsgruppen 14 december 2023

Granskningsgruppen sammanträder vid 6 tillfällen under året. Kallelse och protokoll publiceras inte på webben.

Organisation
Kommunstyrelsen
Datum och tid
14 december 2023, 13:00
Plats
Kommunkontoret, Östhammar
Senast uppdaterad
22 november 2022