Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 13 december 2021

Mötet sker fysiskt. Anmälan om deltagande sker senast 3 december 2021.

Organisation
Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)
Datum och tid
13 december 2021, 13:00 - 15:00
Plats
Storbrunn, Östhammar
Senast uppdaterad
29 oktober 2020