Gå till innehållet

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre/personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelse och nämnder.

Vad vi gör

Rådets ledamöter består av politiker och representanter från pensionärsföreningar  och föreningar som driver funktionshinderfrågor. I kommunens organisation finns rådet knutet till kommunstyrelsen. Rådet sammanträder 4 gånger per år. 

OBS! Kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar publiceras inte på webben. Du är välkommen att kontakta sekreteraren på telefon 0173-86 115, eller via e-post kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingar.

Vilka sitter i rådet, klicka HÄR

Möten och handlingar


Dokument

Kontakta Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)
kommunstyrelsen@osthammar.se