Gå till innehållet

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre/personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelse och nämnder.

Vad vi gör

Rådets ledamöter består av politiker och representanter från pensionärsföreningar  och föreningar som driver funktionshinderfrågor. I kommunens organisation finns rådet knutet till kommunstyrelsen. Rådet sammanträder 4 gånger per år. 

OBS! Kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar publiceras inte på webben. Du är välkommen att kontakta sekreteraren på telefon 0173-86 115, eller via e-post kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingar.

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Dokument

Reglemente för kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF). 23 augusti 2022

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna, pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder.

Förtroendevalda i Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kontakta Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)
kommunstyrelsen@osthammar.se