Gå till innehållet

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre/personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelse och nämnder.

Vad vi gör

Rådets ledamöter består av politiker och representanter från pensionärsföreningar  och föreningar som driver funktionshinderfrågor. I kommunens organisation finns rådet knutet till kommunstyrelsen. Rådet sammanträder 4 gånger per år. 

OBS! Kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar publiceras inte på webben. Du är välkommen att kontakta sekreteraren på telefon 0173-86 115, eller via e-post kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingar.

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


  • Kommunala Pensionärsrådet & Rådet för funktionsnedsattas möte 2016-04-25

    Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben. Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och mötesanteckningar från KPF kan kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka oss i kommunhuset i Östhammar.

  • Kommunala Pensionärsrådet & Rådet för funktionsnedsattas möte 2016-09-12

    Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben. Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och mötesanteckningar från KPF kan kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka oss i kommunhuset i Östhammar.

  • Kommunala Pensionärsrådet & Rådet för funktionsnedsattas möte 2016-11-21

    Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben. Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och mötesanteckningar från KPF kan kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se eller besöka oss i kommunhuset i Östhammar.

Dokument

Förtroendevalda i Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kontakta Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)
kommunstyrelsen@osthammar.se