Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 20 september 2021

Eftersom vi inte kan träffas fysiskt med anledning av Covid-19 genomförs ett digitalt möte med Tema: Kommunens omorganisation. Alla som ingår i rådet kommer att få information, dokumentation och instruktion i god tid innan.
Du är välkommen att kontakta kansli- och utveckling eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna. E-posta kommunstyrelsen@osthammar.se

Organisation
Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)
Datum och tid
20 september 2021, 13:00 - 15:00
Plats
Digitalt
Senast uppdaterad
29 oktober 2020