Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 24 maj 2021

Eftersom vi inte kan träffas fysiskt med anledning av Covid-19 genomförs ett digitalt möte med Tema: Kommunens lokalförsörjning samt information om färdtjänst och gemensam beställningscentral.

Dagordning och mötesanteckningar publiceras inte här på webben.
Du är välkommen att kontakta kansli och utveckling eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna. E-posta kommunstyrelsen@osthammar.se

Organisation
Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)
Datum och tid
24 maj 2021, 13:00 - 15:00
Plats
Digitalt
Senast uppdaterad
29 oktober 2020