Gå till innehållet

Vattenavstängning i delar av centrala Östhammar, måndag kl. 9-11. Mer information och vilka gator som berörs finns på Gästrike Vatten´s webbplats

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

stodjaikris

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit initiativ till att samla information om olika sorters stöd för att motverka psykisk ohälsa i kristid. Informationen utgår från olika åldersgrupper - barn, ungdomar, vuxna och äldre - och innehåller information och råd för alla åldersgrupper. Det kan handla om exempelvis att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner. 

Till kommunens samlingssida för coronaviruset » 

Psykiskt stöd från Röda Korset

Här finns en ny informationssida om psykisk ohälsa med tips, övningar, filmer, hjälp till andra stödlinjer med mera. Klicka in och Läs mer här!

Barn 0-12 år

Barn påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan  eller att inte få träffa kompisarna.  Här finns stöd och råd

Ungdomar 12-25 år

Ungdomar har ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen. Här finns information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. 

Vuxna

Denna tid har inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. På den här sidan finns samlade tips, länkar och resurser.

Äldre 70+

Det kan vara svårt att hantera denna nya situation. Saker man tidigare har gjort som att gå till gymmet eller träffa vänner, ska man plötsligt vara försiktig med.  Här finns råd utifrån frågeställningar som många har just nu.