Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Justerat protokoll: Vård- och omsorgsnämnden 2023-12-05 2023-12-05 2023-12-27
Sammanträde: Lokala säkerhetsnämnden 2023-11-30 2023-11-21 2023-12-13
Justerat protokoll: Lokala säkerhetsnämnden 2023-11-30 2023-12-05 2023-12-27
Sammanträde: Kommunstyrelsen 2023-11-28 2023-11-21 2023-12-12
Kommunstyrelsen: Omedelbart justerade paragrafer 2023-11-28 2023-11-28 2023-12-20
Justerat protokoll: Kommunstyrelsen 2023-11-28 2023-12-01 2023-12-23
Justerat protokoll: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-11-23 2023-11-23 2023-12-15
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-11-23 2023-11-23 2023-12-15
Justerat protokoll: Samordningsförbundet 2023-11-23 2023-12-08 2023-12-30
Justerat protokoll: Individ- och familjenämndens arbetsutskott 2023-11-22 2023-11-23 2023-12-15