Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Justerat protokoll: Kommunfullmäktige 2022-09-13 2022-09-19 2022-10-11
Justerat protokoll: Överförmyndarnämnden 2022-09-12 2022-09-19 2022-10-11
Justerat protokoll: Valnämnden 2022-09-09 2022-09-12 2022-10-04
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-08 2022-09-09 2022-10-01
Omedelbart justerat protokoll: Socialnämnden 2022-09-07 2022-09-07 2022-09-29
Justerat protokoll: Socialnämnden 2022-09-07 2022-09-14 2022-10-06
Justerat protokoll: Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-07 2022-09-07 2022-09-29
Justerat protokoll: Räddningsnämnden 2022-08-24 2022-09-07 2022-09-29