Gå till innehållet

Lämna din synpunkt här

Säg vad du tycker.  Det är viktigt för oss att få reda på vad vi kan göra bättre eller när saker inte fungerar som de ska. Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamheter både på vad du tycker att vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Rutin för synpunkter 

Synpunkter registreras och diarieförs på kommunen. Registreringen av handlingen innebär att det är en offentlig handling och alla som vill kan ta del av både synpunkten och svaret, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material. Det går bra att vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig och berätta hur vi har hanterat din synpunkt. Om du har lämnat  kontaktuppgifter återkommer vi till dig inom två veckor för återkoppling. 

Omsorgskontoret

Vill du berätta om en erfarenhet du har haft av vård eller socialtjänst?  Du kanske upplever att du fick ett dåligt bemötande eller kanske fått hjälp på ett särskilt bra sätt. Båda delarna är bra för oss att veta. 

Lämna din synpunkt till Omsorgskontoret här

Barn- och utbildningskontoret (skolfrågor)

Ge oss möjligheten att rätta till eventuella fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra. 

Lämna din synpunkt till Barn- och utbildningskontoret här

Övriga verksamheter

Ta kontakt med vår kundtjänst Östhammar Direkt för att lämna dina synpunkter på våra övriga verksamheter eller använd formuläret nedan.

Berätta gärna vad du tycker kan förbättras, vilken enhet på kommunen det gäller och hur du vill bli kontaktad.