Gå till innehållet

Östhammarin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2010 lähtien. Se tarkoittaa, että suomenkielisillä ja ruotsinsuomalaisilla kuntalaisilla on kunnassa vähemmistölain mukaisia erityisoikeuksia. Nämä oikeudet ovat vanhustenhoito ja esikoulu kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä ja oikeus käyttää suomen kieltä asioidessa kunnan kanssa.

Östhammars kommun ingår förvaltningsområdet för finska. Det innebär att den sverigefinska minoriteten och finsktalande kommuninvånare har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen. Kommunen ska till exempel erbjuda äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller till en väsentligt del på finska till den som vill det. Du har också rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen.

Palvelua suomeksi - Samhällsvägledning på finska

Jos haluat puhua suomea asioidessasi Östhammarin kunnan kanssa, ota yhteyttä Östhammar Direkt:iin puh. 0173-86000.

Om du vill prata finska i dina kontakter med Östhammars kommun kontakta Östhammar Direkt på tel 0173-860 00.