Gå till innehållet

Kansalliset vähemmistöt ja suomen kielen hallintoalue

Nationella minoriteter är folkgrupper med egna språk, kulturer och traditioner, som befolkat Sverige, Uppsala län och Östhammars kommun under mycket lång tid. Sverige har erkänt fem nationella minoriteter och minoritetsspråk som det offentliga har ett särskilt ansvar att skydda.

Östhammars kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för finska. Kommuninvånare har förstärkt rätt till förskola, äldreomsorg och kontakt med kommunen på finska.