Gå till innehållet

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

Östhammars kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket innebär förstärkta rättigheter för den finsktalande minoriteten i kommunen.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter:

  • All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur
  • Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk
  • Du har rätt att få information om vad lagen innebär för dig
  • Äldre har rätt att få hela eller en väsentlig del av sin äldreomsorg av personal som kan språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om det finns personal som behärskar språket. I Östhammars kommun har du alltid rätt till äldreomsorg på finska.
  • Kommunen ska inom ramen för den äldreomsorg som erbjuds på minoritetsspråk beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet
  • Kommunerna ska verka för att det finns personal med kunskaper i minoritetsspråken där det behövs inom äldreomsorgen
  • Vårdgivare inom hälso- och sjukvården bör verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i vården.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor
  • Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd ska främjas särskilt

Vill du läsa lagtexten? Klicka här

Finskt förvaltningsområde - Suomen kielen hallintoalue

Webbutbildning om nationella minoriteter

Lär dig mer om nationella minoriteter, klicka här.