Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Suomenkielisillä kuntalaisilla on oikeus vanhustenhoitoon ja -hoivaan suomen kielellä, kokonaan tai olennaislta osin. Ota yhteyttä avuntarpeidenkäsittelijään saadaksesi lisätietoja.

Som finsktalande har du rätt till äldreomsorg helt eller till en väsentlig del på finska.
Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.