Gå till innehållet

Att rösta i valet 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val i Sverige. Då ska vi som är invånare i Sverige välja vilka politiska representanter som vi ska ha i riksdag, regioner och kommuner . På den här sidan kan du läsa mer om hur, var och när du kan rösta i Östhammars kommun.

Gör din röst hörd

Att rösta är det viktigaste verktyg du har som medborgare för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig. Vilka ska få ditt förtroende att styra de kommande fyra åren? 

1. Vad innebär riksdag, region- och kommunvalet?

Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige  äger rum var fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier och politiker som ska representera det svenska folket.

Även om du inte hittar något parti som du känner att du vill rösta på kan din röst räknas. Du kan välja att rösta blankt för att ändå delta i valet och därmed det demokratiska samhället.

Riksdag

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande församling. 

Det finns 349 platser i riksdagen som fördelas vid riksdagsvalet, så kallade mandat. Det antal platser i riksdagen som ett parti får står i proportion till antalet röster som partiet har fått i valet. Huvudregeln är att ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att komma in i riksdagen.

Det här gör riksdagen

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande församling. Riksdagens uppgifter är bland annat att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Läs mer om riksdagens arbete. Länk till riksdagens hemsida 

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Uppsalas  högsta beslutande organ och kan liknas vid en riksdag. Organet har 71 folkvalda ledamöter. I Region Uppsala ingår förutom Östhammars kommun även Uppsala kommun, Tierps kommun, Knivsta kommun, Heby kommun, Håbo kommun och Älvkarleby kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Östhammars kommuns högsta beslutande organ med 49 ledamöter. Kommunfullmäktige fattar beslut om ärenden som är viktiga för kommunen och sätter mål för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen. 

Alla som bor i kommunen betalar kommunalskatt varje månad. Tillsammans med avgifter och statsbidrag finansierar kommunalskatten kommunens verksamhet och de tjänster kommunen erbjuder. Kommunen har en viktig roll i att utveckla samhället och med att bygga upp de tjänster och den service som du som invånarna möter i din vardag. Det kan du vara med och påverka om du röstar i kommunalvalet.

Så fungerar val

På valmyndighetens hemsida får du veta hur det svenska valsystemet fungerar, hur valresultatet räknas fram och hur fördelningen av mandaten i riksdagen, region- och kommunfullmäktige går till.

Så fungera val - Länk till annan webbplats. Val.se 

Se filmer om svenska val och valsystemet

Här får du en kort introduktion till vad det innebär att rösta i svenska val och hur valsystemet fungerar. (Speltid 3 minuter)