Gå till innehållet

Teknik och samhällsbyggnad

Vi är en kommun med både unika och fantastiska utvecklingsmöjligheter. Samtidigt som vi är en del av den expansiva huvudstadsregionen har vi unika värden som gör oss till en mycket attraktiv kommun för både boende, företagande och rekreation.

I vår tillväxtstrategi är hållbarhet ett nyckelord. För oss betyder det att vi tillvaratar och utvecklar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i vårt samhällsbygge. 

Bygga2

Hos oss kan du till exempel arbeta som projektledare, mark- och exploateringssamordnare, planarkitekt, bygglovhandläggare, trafikplanerare, miljöinspektör, förvaltare, kartingenjör och översiktsplanerare. 

Några av våra uppdrag: 

 • Fysisk planering, det vill säga att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum. 
 • Hantera bygglov för nybyggnation, ombyggnation, rivning, kaminer och eldstäder, samt bygga i kulturmiljö och inom strandskydd.
 • Skapa tomtmark, för bostäder och industrier. 
 • Bostadsanpassning. 
 • Ta hand om sopor och material som kan återvinnas,.
 • Se till att det finns dricksvatten och godkänd hantering av avlopp.
 • Ge råd och tips om energi och uppvärmning av fastigheter. 
 • Arbeta för fungerande bredband och fiber. 
 • Genomföra hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroller. 
 • Utveckla kollektivtrafik.
 • Vårda parker.
 • Utveckla gång- och cykelvägar. 
 • Vårda gator och vägar, snöröjning och sandning. 

Kontakter

Relaterade länkar