Gå till innehållet

Översiktsplan 2016

Översiktsplan 2016
Översiktsplan 2016 Bilagor

A3-kartor
Förorenade områden
Grönstruktur
Havsplanering
Mark- och vattenanvändning
Öregrund
Teknisk försörjning
Vattenkvalitet

Mer om översiktsplanen

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
18 maj 2016
Senast uppdaterad
17 januari 2017
Typ
Planer