Gå till innehållet

Väg 288

Trafikverket planerar för att bygga om sista etappen av väg 288 mellan Gimo och Börstil till mötesfri väg och för att bygga en ny gång- och cykelväg längs en del av sträckan.

Åtgärderna ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Under vintern 2023/2024 kommer det hållas samråd om vägplanen, läs mer här: https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2023/trafikverket-bjuder-in-till-samrad-om-vag-288/

Läs mer om projektet och tidplanen här:

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-uppsala-lan/vag-288-gimo-borstil-motesfri-vag/

 

Läs även vår nyhet gällande finansieringen av sista etappen.