Gå till innehållet

Bli leverantör och lämna anbud

Välkommen att göra affärer med oss!

Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller med för första gången.

Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig som leverantör att lämna anbud till oss. Vi använder oss av ett upphandlingsverktyg som heter TendSign.

I TendSign kan du aktivera en prenumeration med bevakningstjänst för att få meddelande om aktuella upphandlingar inom just ditt område.

Från TendSign hämtar du aktuella upphandlingsdokument och du lämnar även ditt anbud via systemet.

För att registrera dig och för att lämna anbud skapar du först ett kostnadsfritt leverantörskonto i TendSign. 

(Logga in och skapa leverantörskonto via knappen längst ner på denna sida).

Checklista för anbudsgivare

  • Skapa ett leverantörskonto i kommunens upphandlingsverktyg TendSign på tendsign.com och skapa en bevakning, då får du ett meddelande när en upphandling som är intressant för dig annonseras. Du slipper oroa dig för att missa en upphandling och kan också i god tid ta del av underlaget.

  • Börja med att läsa igenom upphandlingsdokumentet. Se till att planera ditt anbudsförfarande så att du får koll på sista dag för att ställa frågor och när ditt anbud ska vara inlämnat.

  • Om det är något du inte förstår eller anser vara fel ska du använda dig av fråge- och svarsfunktionen i TendSign för att ställa dina frågor eller framföra dina synpunkter. Fråge- och svarsfunktionen i TendSign är det enda sättet att kommunicera med den upphandlande myndigheten på när upphandlingen är annonserad. När man ställer en fråga via TendSign är man anonym gentemot andra intressenter. Det är bara upphandlaren som ser vem som ställt frågan.

  • Var noga med att få med de uppgifter som efterfrågas i anbudet. Den upphandlande myndigheten har väldigt liten möjlighet att i efterhand begära in uppgifter som saknas. Som upphandlare får man inte heller utgå från tidigare kunskaper eller erfarenheter av anbudsgivaren. Det är vad som står i anbudet som räknas vid utvärderingen.

  • Bilagor eller uppgifter som inte efterfrågas ska du inte skicka med i anbudet. De gör absolut ingen nytta och försvårar också vår sekretessprövning om någon begär ut ditt anbud.

  • Var noga med att gå igenom allt en extra gång innan Du lämnar in anbudet. Ett tips är att låta någon annan titta igenom de krav som ställts och kontrollera att Du svarat på samtliga och gjort det på det sätt som upphandlingsdokumentet anger.

  • En av upphandlingsenhetens viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller för det som kommunen köper oavsett om det är varor, tjänster eller entreprenader. Vi behandlar alla på samma sätt och utifrån samma grund oavsett om anbudsgivaren varit vår leverantör sedan tidigare eller om det är första gången.

Kontakta oss