Gå till innehållet

Earth Hour - Var med och släck du också!

Lördagen den 30 mars 2019 mellan klockan 20:30 och 21:30 förväntas flera hundra miljoner människor över hela världen släcka ljuset.

Syftet med Earth Hour är att skicka en tydlig signal till världens politiska ledare att ta klimatfrågan på allvar. Att få människor att engagera sig för miljöfrågor i allmänhet och klimatet i synnerhet. Klimatmanifestationen kan också ses som ett led i att inspirera till en hållbar livsstil. Earth Hour äger alltid rum under en timme, kl. 20:30-21:30 en lördag i slutet av mars varje år. Förra året deltog människor från 188 länder i världens största miljömanifestation, flest någonsin sedan starten 2007.

– Östhammars kommun stödjer manifestationen och uppmanar alla att utnyttja timmen till att släcka ljuset, reflektera kring vår elförbrukning och energianvändning och hur vi kan minska den, säger Marcus Jakobson, energi- och klimatstrateg på Östhammars kommun.

Engagemang på våra skolor

Många skolor och förskolor engagerar sig inför klimatmanifestationen Earth Hour. Barnen gör aktiviteter kring allt från energi och matsvinn till att samla skräp utomhus.

– Skolorna gör ett fantastiskt jobb i samband med Earth Hour. Det är viktigt att förskolan och skolan arbetar med klimatfrågan, att man inspirerar barnen och diskuterar hur vi alla kan hjälpas åt för att minska vår klimatpåverkan. Unga tänker mycket på klimatet och skolan är en viktig plats för diskussion, säger Marcus Jakobson.

Läs mer om Earth Hour på WWF:s hemsida

Detta gör kommunen

Östhammars kommun bjuder in skolor och förskolor att uppmärksamma manifestationen och att under Earth Hour-veckan genomföra någon aktivitet kopplad till energi och klimat, gärna med hjälp av materialet från Världsnaturfonden WWF. Klasserna som engagerar sig och gör aktiviteter deltar då i en utlottning om 10 priser á 1000 kr från kommunens energi- och klimatrådgivning. Förra året deltog 16 klasser och vi hoppas på minst lika stort deltagande i år!

Östhammars kommun uppmanar alla i vår organisation att alltid vara noga med att stänga av datorer och släcka på arbetsplatsen, men också gärna stödja manifestationen privat. Kommunhuset släcks ned i samband med Earth Hour.

Vi genomför annonsering om Earth Hour i lokala media, på kommunens hemsida, anslagstavlor och på våra fem kommunbibliotek. På biblioteken finns permanenta energi- och klimathyllor med informationsmaterial och där kan man också låna energimätare för att enkelt mäta upp sitt hushålls energianvändande apparater.

Nedan kan du läsa en del om hur Östhammars kommun arbetar för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser:

Tanka bilen med sol, planera robust och miljöteknik i framkant

Råd och tips om energi och uppvärmning

Östhammars kommun öppnar upp för användning av elbilar

Många vill satsa på solceller

Provkör våra nya elbilar

Kontakter

Publicerad
29 mars 2019
Senast uppdaterad
29 mars 2019
Ansvarig organisation
Teknisk förvaltning