Gå till innehållet

Insatser efter stormen Alfrida

Engagerade människor och kyrkor som hållit extra öppet har varit ovärderligt i Östhammars kommuns arbete att stötta kommuninvånare efter stormen Alfridas framfart.

När stormen Alfrida drog fram natten till 2 januari drabbades stora delar av Östhammars kommun på olika sätt. Drygt 10 000 invånare i länet blev utan ström. De flesta fick tillbaka strömmen inom ett dygn efter intensivt arbete av Vattenfall, som fortsätter att jobba med att få i gång strömmen för de hushåll som fortfarande saknar det.

- Vi kommer att utvärdera insatserna efter stormen Alfrida för att se vad i vårt arbete som fungerade bra och vad vi hade kunnat göra bättre, säger Peter Nyberg, kommundirektör på Östhammars kommun.

Ett särskilt tack riktar han till de olika kyrkorna runtom i kommunen.

- Östhammars kommun är beroende av det civila samhället vid olika typ av händelser och störningar på samhällsviktiga funktioner. Jag hoppas att vi under 2019 kan systematisera detta arbete tillsammans och undersöka hur vi kan underlätta för det civila samhället, säger han.

Många kommuninvånare har också visat ett stort engagemang genom att kontakta Östhammar Direkt för att meddela var det legat omkullfallna träd och ledningar. Det har varit ovärderlig information i kundtjänstens arbete. 

Några av de stödinsatser har Östhammars kommun genomfört:

  • Samverkat med kyrkor som haft öppet, i vissa fall dygnet runt, så att personer utan ström bland annat haft möjlighet att värma mat, äta, hämta dricksvatten, ladda mobiltelefoner och värma sig.
  • Utökade öppettider på sim- och sporthallar där personer bland annat kunnat värma sig, duscha, hämta dricksvatten
  • Röjt träd som fallit över exempelvis gångvägar och skolgårdar. På vissa platser kommer det ta tid att få allt i ordning då vi jobbar efter försäkringsbolagens villkor.
  • Erbjudit drabbade personer med hemtjänst flytt till särskilt boende i samband med strömlösheten.
  • Inventerat vilken backup kommunen har för inkvartering av nödställda.

 

Vanliga öppettider hos simhallarna igen

Nu har sim- och sporthallarna återgått till sina ordinarie öppettider men det går fortfarande bra att komma dit och duscha gratis eller ladda telefonen. 

De omkullblåsta träden över vägar runt om i kommunen under och efter stormen skapade problem inte minst för socialförvaltningen. Brukare drabbades av förseningar när hemtjänsten inte hade möjlighet att nå deras bostäder på utsatt tid.

- Det har varit ett tufft arbete för personal och boende i området, men det mesta har fungerat mycket bra. Hemtjänsten, legitimerad personal, larmansvariga, personal på särskilt boende och chefer har gjort ett fantastiskt arbete för att kunna ge stöd till alla våra brukare, säger Carina Kumlin,  vård- och omsorgschef på Östhammars kommun.

Några av de informations- och kommunikationsinsatser som
Östhammars kommun genomfört:

  • Tagit emot och svarat på de många frågor som kommit in till vår kundtjänst. Första dygnet: Cirka 50.
  • På osthammar.se: Upprättat en FAQ där vi sammanställt vanliga frågor och svar, informerat invånare om att inte vistas direkt i närheten av omkullfallna träd på grund av riskerna som kommer med det, löpande publicerat information om strömavbrottet och stödinsatserna på osthammar.se, också under helgen.
  • Använt Facebook till att sprida informationen som lagts ut på osthammar.se samt svara på inkommande frågor. 
  • Delgivit vår information till 113 13 så att de kunnat svara på frågor helgtid.
  • Upprättat ett journummer för frågor som inte kunnat vänta till måndag och inte kunnat besvaras av 113 13.
Publicerad
11 januari 2019
Senast uppdaterad
11 januari 2019
Ämne
Stormen Alfrida