Gå till innehållet

Ändrade avgifter för insatser inom vård och omsorg

Från och med den 1 augusti har regeringen beslutat att höja garantipension och bostadstillägg. Därtill har minimibeloppet som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen höjts. Det kan innebära förändrade avgifter för dem som har insatser inom vård och omsorg.

Höjningen av garantipensionen är mellan 0 kronor och upp till 1 000 kronor i månaden före skatteavdrag. Bostadstillägget höjs med minst 300 kronor per månad för ogift och minst 150 kronor per månad för gift. På pensionsmyndighetens hemsida kan du logga in för att se vad det innebär just för dig. 

I samband med detta höjdes även minimibeloppet* som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen. Det kan innebära förändrade avgifter för dem som har insatser inom vård och omsorg, till exempel hemtjänst.
  – Tyvärr har vi haft bekymmer med att få ut avgiftsbeslut på denna ändring och vi beklagar om den ändrade avgiften kommer som en överraskning, säger Peter Nyberg, tf ekonomichef.

*Minimibeloppet är den summa som ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, läkemedel, husgeråd, möbler och resor.  

Här kan du läsa mer om beslutet:
Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen Proposition 2021/22:180 - Riksdagen 

Kontakter

Publicerad
15 september 2022
Senast uppdaterad
15 september 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd