Gå till innehållet

Dags för granskning - tyck till om kommunens översiktsplan

Nu är den kommande översiktsplanen inne i en av de sista faserna, nämligen
granskningsfasen. Mellan perioden 15 september till och med 15 november 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter.

Publicerad
22 september 2022
Senast uppdaterad
19 september 2022
Ansvarig organisation
Sektor samhälle