Gå till innehållet

Gemensam satsning lyfter kommunens offentliga miljöer

Många är intresserade av att vara med och hjälpa till med att snygga upp kommunens offentliga miljöer. Under åtta veckor kommer ett stort antal ungdomar att jobba med skötsel och underhållsåtgärder inom ramen för satsningen Helt och rent, på bilden syns några av deras arbetsledare. Den 22 juni ansluter dessutom ideella krafter från det lokala föreningslivet i Öregrund för att hjälpa till i samband med den så kallade Lubbe Nordströmdagen.

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2021 visade att kommuninvånarna var missnöjda med skötseln av de yttre miljöerna, exempelvis torg, parker och badplatser. Det är inte ett önskat läge vilket föranledde en särskild insats med syfte att stärka medborgarnas upplevelse av en välskött kommun beträffande den offentliga miljön. 

Klippa gräs och rensa ogräs

Helt och rent är namnet på insatsen som ska göra skillnad. Under åtta veckor, med start den 13 juni, kommer ett 50-tal ungdomar och 13 säsongsanställda arbetsledare att jobba med skötsel och underhåll av kommunens offentliga miljöer.
  – Det kan exempelvis handla om att klippa gräs, rensa ogräs, göra ren bryggor, måla och plocka skräp, säger Thomas Tidstrand, som är projektansvarig för arbetet tillsammans med Andreas Söderqvist från Arbetsmarknadsenheten. 

Synas på gator och torg 

Ungdomarna som engagerats för uppdraget kommer att synas på gator och torg, liksom resultatet av deras arbete. Arbetsgrupperna kommer att vara verksamma på orterna Östhammar, Öregrund, Gimo, Österbybruk, Alunda och Hargshamn.
  – Jag hoppas att den här satsningen slår väl ut och blir den möjlighet vi så väl behöver för att kunna åstadkomma ett önskat resultat, säger Thomas.
På Sektor samhälles senaste livesändning på Facebook den 9 juni berättade Andreas om uppdraget som Arbetsmarknadsenheten har - att sköta sommarpraktiken åt kommunen, vilket möjliggör en stor insats i projektet Helt och rent. Sändningen går också att ta del av i efterhand på kommunens Facebooksida.  

En arbetsdag tillsammans med föreningslivet

Initiativet har redan skapat ringar på vattnet, då även föreningslivet i Öregrund erbjudit sin hjälp för att komma till rätta med vad de kallar ett eftersatt underhåll av Öregrunds offentliga miljöer. Den 22 juni kommer medlemmarna i Öregrunds bygdegårdsförening Societetshuset, Öregrunds tennissällskap, Tallparkens vänner och Öregrunds utvecklingsgrupp tillsammans med Helt och rent-gänget att arrangera en arbetsdag – Lubbe Nordströmdagen.
  – Då hjälps vi åt att ge Öregrund en riktig ansiktslyftning. Det är staden värd, säger Björn Hygstedt, ordförande i tennissällskapet, som uppmanat föreningsmedlemmarna att vara med och hjälpa till. 

Tacksamt och roligt med stort engagemang

Det handlar om att snygga till staden, att göra fint i parker och på allmänna platser. Engagemanget för att lyfta kommunens offentliga miljöer är stort och om årets nysatsningar Helt och rent samt Lubbe Nordströmdagen slår väl ut kan de mycket väl bli årligen återkommande aktiviteter.
– Det är roligt och tacksamt att jobba tillsammans med ideella krafter. Det har jag goda erfarenheter av att göra, till exempel vad det gäller upprustningen av Gimobadet, säger Henrik Sundin, mark- och utemiljöansvarig.

Kontakter

Publicerad
13 juni 2022
Senast uppdaterad
13 juni 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd