Gå till innehållet

Hjälp oss att bekämpa jättelokan

Vi har fått telefonsamtal och mejl om den invasiva växten jätteloka med frågor om hur man tar bort den eller om den är giftig. Vi har samlat information på vår hemsida om vad du ska tänka på när du ska ta bort växten. För att kunna bekämpa att jättelokan sprids behöver vi veta var de finns i kommunen. Hör av dig till oss om du har sett ser växten på kommunal mark.

Där vi själva observerat eller där kommuninvånare kontaktat oss om att de sett jätteloka på kommunal mark har vi sanerat bort växten. Vi håller uppsikt över de områden där vi tidigare agerat. Östhammar Direkt samlar in observationerna och sänder dem vidare för hantering.

Vi vill kartlägga var jättelokorna växer

Fortsätt gärna att ringa och mejla oss när du ser jättelokor på kommunal markDet är till stor hjälp i vår kartläggning om växtens utbredning i kommunen.

Rapportera kommunala områden med jätteloka

Om du ser jätteloka i på kommunal mark, kontakta Östhammar Direkt via följande:

Till dig som fastighetsägare

Kommunen kan bara bekämpa jättelokan på kommunägd mark.  Om du har  jätteloka på din mark är det ditt ansvar att ta bort den. Det är också bra om ni som fastighetsägare tipsar varandra om ni uppmärksammar växten då den lätt sprider sig. Läs mer om hur du tar bort jättelokan via länken nedan.

Här lämnar du växtavfallet 

Invasiva växter ska lämnas in till någon av våra återvinningscentraler, som brännbart avfall.  
Här hitta du din närmsta återvinningscentral och öppettider

OBS! För att undvika spridning står kärlet för invasiva växter inte framme, säg till personalen vid återvinningsstationen så hjälper de dig att hitta rätt. 

När du samlar ihop, förflyttar eller transporterar växtavfall är det viktigt att du försluter säckarna väl (gärna dubbla för att inte riskera att sopsäcken går sönder) så att materialet inte fröar av sig eller att växtdelarna ramlar av längs vägen.

Om du får växtsaft på huden

Jättelokan, och dess närmaste släktingar, har växtsaft som gör huden känslig för solljus. Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som kan vara mycket smärtsamma. Får du växtsaft på dig, tvätta direkt med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka. Mer information hittar du på 1177 

Kontakter

Publicerad
18 juli 2022
Senast uppdaterad
18 juli 2022
Ansvarig organisation
Sektor samhälle