Gå till innehållet

Hög smittspridning kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Publicerad
20 januari 2022
Senast uppdaterad
20 januari 2022
Ämne
Coronavirus - Covid-19