Gå till innehållet

Östhammars kommun inför intern kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen

Kanalen är framtagen utifrån den svenska visselblåsar-lagen och kommer att finnas tillgänglig för personer som samverkar med arbetsgivaren Östhammars kommun.

I slutet av år 2021 infördes den så kallade visselblåsar-lagen i Sverige. Lagen har sin bakgrund i EU:s visselblåsardirektiv och har som syfte att förstärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Lagen innebär att den som rapporterar in ett ärende inte får utsättas för eventuella motåtgärder från arbetsgivaren eller chef. En motåtgärd kan till exempel vara att man blir nekad till en befordran eller att man blir omplacerad i sin tjänst. 

Pauliina Lundberg, chef för verksamhetsområdet HR (Human Resources) välkomnar den nya lagen och den interna kanalen.

- Östhammars kommun arbetar ständigt med att säkerställa att vi som arbetsgivare arbetar på ett transparent, ansvarsfullt och medvetet sätt. I och med upprättandet av vår interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen är vår förhoppning och önskan att fler nu ska känna sig trygga i att anmäla eventuella oegentligheter på arbetsplatsen, säger hon.

Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen

För att tillgodose lagkraven har Östhammars kommun upprättat en intern kanal som utgörs av en digital rapporteringstjänst samt en förtroendegrupp verksam inom kommunen. Förtroendegruppen består av kommunjurist samt utsedda medarbetare inom verksamhetsområdena HR, ekonomi samt kansli och utveckling. För att rapportera ska ärendet vara av allmänintresse och beröra allvarliga avvikelser från lag och uppförandekod så som jäv, korruption eller mutor. Enligt lagen ska den rapporterande vara skyddad av sekretess, vilket man är vid användning av Östhammars kommuns interna kanal.

- Den som rapporterar in ett missförhållande på arbetsplatsen kan alltid känna sig trygg då denna är skyddad av sekretess. Det säkerställs bland annat genom att man rapporterar via en digital rapporteringstjänst som tillhandahålls av en extern leverantör där man använder en separat server skild från kommunens, säger Anna Lidvall-Gräll, kommunjurist i Östhammars kommun.

Dessa har möjlighet att rapportera genom Östhammars kommuns interna kanal

För att lämna ditt ärende genom den interna kanalen ska du tillhöra någon av dessa personkategorier: 

- personer med Östhammars kommun som arbetsgivare,
- personer som gör en förfrågan om eller söker arbete av arbetsgivaren Östhammars kommun,
- personer som söker eller utför volontärarbete för Östhammars kommun,
- personer som söker eller fullgör praktik hos Östhammars kommun,
- personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning för Östhammars kommun, 
- egenföretagare som söker eller utför uppdrag för Östhammars kommun,
- personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Mer information

Här hittar du mer information om lag 2021:890, den så kallade visselblåsar-lagen:

Sveriges Riksdag
Regeringskansliet
SKR - Sveriges Kommuner och Regioner

Mer information kring Östhammars kommuns interna kanal kommer framöver.

Kontakter

  • Sektor verksamhetsstöd, Kansli och utveckling
    T: 0173 - 860 00

Publicerad
22 juni 2022
Senast uppdaterad
22 juni 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd