Gå till innehållet

Nu stärker vi samarbetet med polisen

En ny samverkansöverenskommelse har tecknats mellan Östhammars kommun och polisen. Det innebär en förstärkning av det lokala brottsförebyggande arbetet, vilket ska resultera i ökad trygghet för invånare och besökare.

Barn och unga samt vuxna i deras närhet är särskilt prioriterade inom ramen för den nya samverkansöverenskommelsen, liksom det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

– I praktiken innebär det här bland annat att vi tillsammans med polisen kommer att arbeta med lägesbilder och leverera så kallade medborgarlöften till invånarna, säger Oskar Johansson, samordnare för kommunens brottsförebyggande arbete.

Överenskommelsen har antagits av kommunstyrelsen och skrivits under av kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg tillsammans med lokalpolisområdeschef Tomas Eriksson. 

Kontakter

Publicerad
4 maj 2022
Senast uppdaterad
4 maj 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd