Gå till innehållet

Om vikten av ett stärkt medarbetarskap

Vi pratar mycket om betydelsen av ett gott ledarskap, men ensam kan inte den bästa chefen i världen skapa engagemang och ökade prestationer. Det är ett gemensamt arbete och med hjälp av tre nya verktyg blir det tydligt vad vi kan göra bättre – tillsammans.

Anna-Karin Sehlstedt Stål, rektor för Olandsskolan och Ekeby skola, är en av alla chefer i vår organisation som jobbat med att stärka medarbetarskapet. Det handlar om att ta reda på vad det är som tar energi och vad det är som ger energi, för att veta vad som behöver ändras om det ska vara möjligt att öka välmående, engagemang och resultat.

Alla ska känna sig delaktiga 

Till sin hjälp har hon och de andra cheferna haft tre nya verktyg som ska underlätta dialogen om medarbetarskapet. Anna-Karin har använt dem för hela personalen – lärare, fritidspersonal och resurspersoner – omkring 80 personer.
– Vi avsatte tid för all personal att vara med, det är viktigt för att alla ska känna sig delaktiga, säger Anna-Karin. 

Reflektera över uppdraget

Som en första aktivitet tittade arbetslaget på filmen, där Peter Nyberg, kommundirektör, berättar varför han tycker det är så viktigt att jobba med att stärka medarbetarskapet.
 – Efter det spelade vi Ventilen, ett verktyg och ett spel som främjar dialog och får deltagarna att både ventilera och reflektera över vårt uppdrag, säger Anna-Karin.
Därefter lyssnade de på föreläsningen Kraften i ett starkt medarbetarskap av Niklas Delmar från Hej engagemang, som handlar om hur man gör för att skapa ett ökat engagemang, ett ökat välmående, ökade prestationer och långsiktigt hållbara resultat.
Till sist gjordes Energikollen, ett verktyg som kan användas av den som vill identifiera vad som ger energi kopplat till arbetet, det vill säga vad man ska fortsätta med och börja gör mer av. 

Friskfaktorer och arbetsmiljö 

Personalen från Alunda och Ekeby tog sig an uppgiften att utforska de nya verktygen med stort engagemang. Arbetsmiljö är en viktig fråga för många och övningen gav tillfälle att reflektera tillsammans.
– Vi var överens om att det behövs mer eftertanke och reflektion. Vardagen ger inte alltid utrymme för det och det är lätt att man bara kör på, säger Anna-Karin.
Nu planerar hon att göra det oftare och framför allt tillsammans med sina medarbetare. På varje arbetsplatsträff finns punkterna friskfaktorer och arbetsmiljö med.
– Vi behöver prata mer om vad som skapar förutsättningar för upplevelsen av att ha en bra arbetsmiljö. Det kan handla om att lära känna varandra bättre och till exempel kunna omfördela olika arbetsuppgifter utifrån vad vi tycker om och är bra på att göra, säger Anna-Karin. 

Gemensam värdegrund

Att behålla kompetens är viktigt för alla arbetsgivare och syftet med de nya verktygen är att öka trivseln på arbetsplatsen och att fler ska känna stolthet och engagemang i sitt arbete.
– Vi har ett gemensamt ansvar för att det ska bli så och för att vi ska dela en gemensam värdegrund. De nya verktygen kommer definitivt att hjälpa oss framåt i det arbetet, säger Anna-Karin.

Läs mer om vårt arbete med att stärka medarbetarskapet här: Stärka medarbetarskapet (osthammar.se) 

Publicerad
14 september 2022
Senast uppdaterad
14 september 2022
Ansvarig organisation
Sektor bildning