Gå till innehållet

Skolnärvaro är livsviktigt

Problematisk skolfrånvaro har ökat markant under de senaste 10-15 åren, såväl i Östhammars kommun som i Sverige och flera andra länder. Nu görs en satsning för att förbättra skolornas arbete med skolnärvaro. – Vi behöver följa barnen hela vägen från förskolan till gymnasiet, säger Caroline Schnell, kurator i grundskolan och närvarokoordinator för Sektor bildning.

Det som tidigare har kunnat beskrivas som skolk hos främst högstadieelever har eskalerat till många elever i alla åldrar som inte vill eller kan gå till skolan.
  – Ett ofta använt begrepp för den här målgruppen är hemmasittare. Det har varit svårt att ringa in vad detta samhällsfenomen beror på men många pekar på en kombination av ökad känslighet hos eleverna, förändringar i skolans organisation och den digitala utvecklingen, säger Caroline Schnell.
I ett av sina uppdrag som närvarokoordinator träffar hon Sektor bildnings personal för att utbilda och stödja dem i det lokala arbetet. På föräldramöten möter hon vårdnadshavare, som också behöver stöd och tips för att kunna undvika en problematisk skolfrånvaro.

Hjälp och stöd till familjer

– Elever med hög frånvaro missar mycket undervisning och får därmed sämre förutsättningar att lyckas i skolan, säger Caroline.
Att klara av skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för ett barn och därför blir konsekvenserna av hög frånvaro ofta stora. Det innebär ett lidande både för det drabbade barnet, men också för familjen, och just därför behöver många familjer hjälp och stöd.
  – Det är lätt att man som förälder fastnar i tankar på att man är en dålig förälder som misslyckas i att få sitt barn till skolan. Många föräldrar vittnar om starka känslor av skuld och skam, vilket ibland hindrar att man ber om hjälp. Man kan känna sig maktlös och bli inkonsekvent i bemötandet av sitt barn, allt från att skälla argt till att vara förstående, säger Caroline.

Samsyn och gemensamma ansträngningar 

Skolorna i Östhammars kommun arbetar för ökad skolnärvaro enligt en handlingsplan som är under revidering. Därtill är ambitionen att höja kunskapsnivån hos föräldrar, pedagoger, skolledare och politiker.
  – Det behövs samsyn och gemensamma ansträngningar för att arbeta framgångsrikt med detta. Arbetet måste även präglas av tålamod och långsiktighet, säger Caroline.
Hon vill gärna tipsa om boken ”Hon kallades hemmasittare” av Ylva Yllner, för den som vill lära sig mer om den här problematiken eller få stöd som förälder i att inte känna sig ensam.
  – Den ger både ökade kunskaper och ökad förståelse, säger hon.


Här följer några tips till dig som förälder för att förebygga en problematisk skolfrånvaro:

  • Var noga med vikten av närvaro, både barnets och din egen
  • Sanktionera inte ”sjukdom” (låt inte barnet vara hemma för ”minsta lilla”)
  • Undvik att boka tandläkare, vårdcentral, frisör etcetera på skoltid
  • Prata om världen utanför (det okända) med nyfikenhet
  • Uppmärksamma den positiva känslan av att ha klarat något som känns svårt
  • Notera undvikande beteenden och försök bryta
  • Bygg ett lag med skolan (samsyn, planering, kommunikation) 

Kontakter

Publicerad
20 september 2022
Senast uppdaterad
20 september 2022
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret