Gå till innehållet

Stor satsning på Österbybruk som kultur- och upplevelsecentrum

Med sina stora kulturvärden och rika utbud av aktivitetsmöjligheter är Österbybruk en spännande plats med stor potential i Östhammars kommun. Därför vill kommunen vidareutveckla utbudet och möjligheterna genom en mervärdesinsats där den stora lokalen Ånghammaren uppdateras för att bli en fullt rustad kultur- och evenemangshall.

De senaste två åren har Österbybruk haft omkring 40 000 unika besökare per säsong. Orten har stor potential att utvecklas som besöksmål med sin historiska bebyggelse kring herrgårdsområdet, ett gruvområde med stort kulturhistoriskt värde och flera vandringsleder runt Florarna. Östhammars kommun har tillsammans med Stiftelsen Österbybruks herrgård gjort flera olika insatser på herrgårdsområdet för att uppdatera utbudet och attrahera nya besökare. Nu ska Ånghammaren, med plats för 1 500 stående gäster, uppdateras till en flexibel upplevelsehall för olika slags evenemang.

Utrymme för framtida kulturprojekt

Ånghammaren ska bland annat förses med ljudisolerat innertak, loger, toaletter och en förbättrad entré. Här ska finnas utrymme för framtida kulturprojekt, konserter, tv-produktioner och mässor som ställer krav på en god inomhusmiljö för en större publik.
  – Östhammars kommun växer och kulturen har en stor roll att spela i samhällsutvecklingen. Evenemang av olika slag som exempelvis konserter, teater och mässor skapar möjlighet för människor att mötas och få gemensamma upplevelser. Österbybruk har otroligt mycket att ge med sitt starka och kreativa föreningsliv. Därför känns den här satsningen helt rätt, säger Jacob Spangenberg (C).

Skapa ökad attraktionskraft

En projektledare kommer att anställas för att driva projektet under tre år. Projektet kommer att delas upp i två delar där en insats är kopplad till Ånghammaren som kultur- och evenemangsfastighet och den andra delen avser att utveckla verksamheten. Syftet är att stärka kulturens och upplevelseindustrins roll i regionen och genom detta skapa en ökad attraktionskraft. Ett centrum för kultur och upplevelseindustri kan attrahera kommunens invånare men också fungera som en väg in för fler att upptäcka kommunen. Sammanlagt handlar satsningen om 10,5 mkr.
  – Österbybruk har också en intressant geografisk placering, både för oss i kommunen, men även för Uppsala-, Tierps- och Gävlebor. Det är nära för många och en fantastisk miljö. Med spännande och varierande evenemang kommer Ånghammaren i Österbybruk att kunna erbjuda ett utbud som attraherar många. Vi är verkligen glada att kunna göra den här satsningen, säger Margareta Widén-Berggren (S).

[1] För mer information om mervärdesavtalet läs https://skb.se/nyheter/vd-kommenterar-mervardesavtalet/ 

Kontakter

Publicerad
3 september 2022
Senast uppdaterad
3 september 2022
Ansvarig organisation
Fritid- och hälsa