Gå till innehållet

Arkivens dag - alltid andra lördagen i november

Lördagen den 11 november är det dags igen för Arkivens dag, en dag som syftar till att väcka intresse för arkivens verksamhet. Vi hälsar välkommen till Kulturhuset Storbrunn i Östhammar, där Håkan Åhlenius, kommunarkivarie, bland annat kommer att visa handlingar från kommunarkivet, några årgångar av Östhammars Tidning och en vykortsutställning.

Kommunarkivarie Håkan Åhlenius inleder Arkivens dag i Östhammar kl 10:15 och informerar vad som finns i kommunens arkiv. Därefter berättar Upplandsmuseet om digitaliseringen av Skötsner-Edhlunds bildarkiv och hur du kan hitta i det. Programmet fortsätter med att Frösåkers Hembygdsförening visar hur du kan läsa Östhammars Tidning, som gavs ut 1887-1966.

Fri entré till arrangemanget

Arkiven är en del av det nationella kulturarvet och en viktig källa för dem som vill ta del av vårt lands historia.
  – Arrangemanget ger människor möjlighet att göra tidsresor i Östhammars kommuns historia genom att ta del av arkivens innehåll, säger Håkan Åhlenius.
Han hoppas att många ska vilja intressera sig för arkiven och dess innehåll. Det är fri entré till lördagens arrangemang i Kulturhuset Storbrunn och man kan komma och gå som man vill under Arkivens dag, lördagen den 11 november, kl 10-13.

Kontakter

Publicerad
10 november 2023
Senast uppdaterad
10 november 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret