Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Brottssamverkan ska minska antalet stölder och inbrott

Nyligen hölls ett möte om brottsamverkan på Söderön. Deltog gjorde bland andra polisen, representanter från försäkringsbolag och båtsamfälligheter samt Oskar Johansson, brottsförebyggande samordnare i Östhammars kommun. På bilden syns han tillsammans med Bo Thyselius (mitten) och Sören Ohlsson (th), initiativtagare till Brottsamverkan Söderön.

Intresset att samverka för att kunna motverka stölder och inbrott är stort.
  – Att skapa nätverk så som Bo Thyselius och Sören Ohlsson gör på Söderön är en föredömlig modell i olika brottsförebyggande sammanhang, säger Oskar Johansson.
Gruppen organiserar ett antal båtsamfälligheter där medlemmarna utbyter information om vad som händer och där man turas om att hålla vakt kvälls- och nattetid. 

Utbyte av iakttagelser

Det här var det andra mötet som hölls med gruppen Brottsamverkan Söderön. Syftet med samverkan är att minska stölder av främst båtmotorer men även för att tillsammans arbeta för att minska andra typer av stölder och inbrott. Under mötet deltog polisen, representanter från försäkringsbolag och båtsamfälligheter på Söderön. Polisen berättade om sitt arbete med att utreda stölder och om stöldligornas tillvägagångsätt. Det diskuterades stöldskyddsmärkningar, belysning, utbyte av iakttagelser  och andra åtgärder som kan minska risken för att båtmotorer blir stulna samt att de går att återfå om de ändå skulle stjälas.

Kontakt med nätverket

Den som vill veta mer eller engagera sig i nätverket kan kontakta Oskar Johansson, kommunens brottsförebyggande samordnare, för att få mer information. Ring via Östhammar direkt, 0173-86 000.

Läs mer om arbetet med att stärka samverkan och greppet kring brottsförebyggande åtgärder

Kontakter

Publicerad
23 januari 2023
Senast uppdaterad
23 januari 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret